آرشیو برچسب: یخ ساز مکعبی 29 کیلویی برما CB 249

یخ ساز مکعبی ۲۹ کیلویی برما CB 249

یخ ساز مکعبی ۲۹ کیلویی برما در تجهیزات حسام نمایندگی برما در اصفهان و ایران

شنبه 20 آوریل 2019 1632